JAPAN ~ROAD TO '98~ (CLASSIC TEAM)

JAPAN ~ROAD TO '98~ (CLASSIC TEAM)


  JAPAN ~ROAD TO '98 SQUAD~

Goalkeepers
Yoshikatsu KAWAGUCHI
Seigo NARAZAKI
Nobuyuki KOJIMA

Defenders
Yutaka AKITA
Masami IHARA
Akira NARAHASHI
Eisuke NAKANISHI
Norio OMURA
Toshihide SAITO
Toshihiro HATTORI
Naoki SOMA
Hiroshige YANAGIMOTO
Tadashi NAKAMURA
Ryuji MICHIKI

Midfielders
Hiroaki MORISHIMA
Motohiro YAMAGUCHI
Hiroshi NANAMI
Hidetoshi NAKATA
Teruyoshi ITO
Takashi HIRANO
Masayuki OKANO
Tsuyoshi KITAZAWA
Yasuto HONDA
Takahiro SHIMOTAIRA
Masaaki SAWANOBORI

Forwards
Masashi NAKAYAMA
Kazuyoshi MIURA
Shoji JO
Wagner LOPES
Akinori NISHIZAWA
Takuya TAKAGI

通知:  ワールド クラシック チームを置き換える
Nota: Reemplaza a WORLD CLASSICS
Note: Replaces WORLD CLASSICS

No hay comentarios.: