JWE9 REAL NAMES | KYRGYZTAN NT

JWE9 REAL NAMES | KYRGYZTAN NT


KYRGYZTAN NATIONAL FOOTBALL TEAMPLAYERREAL NAMENAMELASTNAME
DJANEIKOVDJALILOVZakairDjalilov
VNAPHEROVVYACHESLAVVyacheslavAmin
SYWAMOROVSYDYKOVRuslanSydykov
SAERISALOVladimirSalo
BERSOHASKYBEREZOVSKYValeryBerezovsky
CHENDAMOVCHERTKOVVladimirChertkov
BENTELEVBELDINOVAleksandrBeldinov
HANIWANKOHARCHENKOVadimHarchenko
PIPINESPILIPASEvgeniyPilipas
SANELOVSAMSALIEVTalantSamsaliev
CHITASELEVCHIKISHEVSergeiChikishev
KAINABAKASHUBAValeryKashuva
KUESIKOKUDRENKOIgorKudrenko
SIRENASSHARAPOVAlimordonSharapov
GONTOSKYHOLKOVSKYOlegHolkovsky
VIAYALOVVODOPIANOVRadikVodopianov
ISINIEVISHENBAEVAzamatIshenbaev
PRYNSHEKOVPRYNISHNIKOVViacheslavPrynishnikov
KODIRIEVKENJISARIEVEmilKenjisariev
SARYAKOVSARDAROVKanatSardarov
INESANOVISHMAKOVRinatIshmakov
KOELINOVKORNILOVRomanKornilov
BODYLYANBOLDYGINEvgenyBoldygin

Tags :

No hay comentarios.: